Behandeldienst - Werken bij de Hartekamp Groep
Overslaan naar content

Behandeldienst.

De behandeldienst biedt multidisciplinaire behandelzorg. Onder de behandeldienst vallen de medische dienst, de behandelaren en de gedragsdeskundigen.

Samen bouwen de collega's van de behandeldienst aan een zo goed mogelijk leven van mensen met een verstandelijke beperking door passende totaalzorg door de juiste zorgprofessional op het juiste moment. 

Medische dienst

De Hartekamp Groep heeft een eigen medische dienst. Hier werken AVG-artsen, huis- en basisartsen, verpleegkundigen en doksterassistenten.

Arts VG

De Arts verstandelijk gehandicapten (AVG) is een arts die gespecialiseerd is in handicap-gerelateerde problematiek. Daarnaast speelt de AVG ook een rol in het opstellen van het ondersteuningsplan dat jaarlijks wordt besproken in het multidisciplinair overleg (MDO). De AVG wordt ondersteund door basisartsen en artsen die in opleiding zijn tot AVG (AVG io).

Verpleegkundigen

Als verpleegkundige bied je zorg en ondersteuning aan de cliënten. Afwisselend werk dat er toe doet omdat je direct bijdraagt aan het welzijn van cliënten. De verpleegkundigen ondersteunen tevens de begeleiders op de woongroepen en dagbestedingslocaties bij gezondheidsproblemen van cliënten. Hoe dit wordt ingevuld, hangt af van de specifieke behoeften van de aanwezige cliënten. Altijd wordt gekeken naar wat cliënten wel kunnen en dat zij zich veilig voelen.

Doktersassistenten

De doktersassistenten vormen het eerste aanspreekpunt binnen de medische dienst. Zij beantwoorden de telefoon en voeren triage uit.

Behandelaren

De behandelaren bij de Hartekamp Groep hebben allemaal hun eigen aandachtsgebied. En ze zijn allemaal opgeleid in het behandelen van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

De Hartekamp Groep heeft behandelaren/ specalisten in dienst op de volgende gebieden: bewegingsagogie, fysiotherapie. logopedie, ergotherapie, speltherapie, muziektherapie, psychomotorsiche therapie, diëtiek en geestelijke verzorging.

Zij werken onderling intensief samen en met de medische dienst, gedragsdeskundigen en de begeleiders van de cliënten. Zo bieden we goede multidisciplinaire zorg.

Gedragsdeskundigen

Een gedragsdeskundige (psycholoog of orthopedagoog) kan worden ingezet bij bepaalde gedrags- of emotionele problemen.

Gedragsdeskundigen werken nauw samen met therapeuten en begeleiders.

Wat houdt het werk in?

De gedragsdeskundige van de Poli VG kunnen korte, enkelvoudige behandelingen aanbieden, meer complexe behandelingen zoals trauma behandeling of onderzoek doen naar psychiatrische problematiek en ontwikkelingsstoornissen zoals autisme. De gedragsdeskundige achterhaalt de oorzaken van een probleem, verzint oplossingen, stelt behandelplannen op en voert ze, samen met anderen, uit. Een gedragsdeskundige biedt handvatten bij het omgaan met moeilijk gedrag en leert betrokkenen om de beperkingen en problemen van een cliënt met een verstandelijke beperking (kind of volwassene) te begrijpen.

Vacatures behandeldienst

6 van 10 weergegeven