Werken bij de Hartekamp Groep - Over ons
Overslaan naar content

Over ons.

Iedereen wil een goede dag. Dat is waar de medewerkers van de Hartekamp Groep het allemaal voor doen. Voor mensen met een verstandelijke beperking en/of intensieve zorgvraag en hun netwerk. Met ondersteuning die uitgaat van wat wél kan. Zo helpen we de cliënten het leven te leiden dat zij zelf voor ogen hebben. Elke dag zo goed mogelijk. Vandaag, morgen en elke dag daarna.

Visie: Kijken naar wat wél kan.

Iedereen wil uit zijn leven halen wat erin zit. Maar aan ieders kunnen zijn grenzen. Mensen met een beperking zijn in die zin niet anders dan mensen zonder een beperking. Ook zij willen hun mogelijkheden benutten en hun ambities waarmaken. Daarnaast willen zij deel uitmaken van de samenleving en bijdragen aan de maatschappij.

Mensen met een verstandelijke beperking verdienen zorg en ondersteuning die uitgaat van wat wél kan. En dat er respectvol wordt omgegaan met wat niet kan. Zo worden cliënten in staat gesteld om zoveel mogelijk zélf te bepalen hoe zij hun leven leiden.

Missie: Een zo goed mogelijk leven.

De Hartekamp Groep werkt aan een zo goed mogelijk leven voor mensen met een beperking. Aan het leven dat zij zelf voor ogen hebben. Een leven dat past bij hun unieke eigenschappen, talenten en behoeften.

Om die belofte waar te maken, begint onze ondersteuning meteen dialoog. We luisteren naar behoeften, zien kansen en bieden mogelijkheden. Onze ervaren en toegewijde teams stellen mensen in staat om het leven te verkennen. Om in een veilige omgeving te leren en te proberen. Met geduld, begrip en respect. Creatief en pragmatisch. Maar bovenal boordevol optimisme. We maken iedere dag zo goed mogelijk.

Onze kernwaarden.

De kernwaarden van de Hartekamp Groep zijn Verbinden, Leren en Lef. Zij vormen de basis voor ons beleid en de dagelijkse praktijk van werken binnen onze organisatie.

Onze normen en waarden.

  • We gaan respectvol met elkaar om

  • We zijn vriendelijk naar elkaar toe

  • We houden rekening met elkaar

  • We helpen elkaar waar dat nodig is

De Hartekamp Groep versterkt!

De Hartekamp Groep versterkt! is de de methode voor begeleiding van cliënten (Versterkend begeleiden) en onderlinge samenwerking (Versterkend samenwerken) die de Hartekamp Groep gebruikt. Ontstaan vanuit onze visie dat we kijken naar wat cliënten wél kunnen. We vinden het belangrijk dat zij zelf bepalen hoe zij hun leven leiden, zodat zij in een veilige omgeving, meer controle en zelfsturing hebben. Door te streven naar groei en ontwikkeling, dragen we bij aan het verbeteren van het welzijn en de levenskwaliteit van cliënten.

Diversiteit en inclusie.

Inclusie en diversiteit zijn belangrijke begrippen binnen onze organisatie. We streven naar gelijke kansen en gelijke behandeling voor iedereen, ongeacht bijvoorbeeld leeftijd, opleidingsniveau, seksuele oriëntatie, religie, culturele achtergrond en fysieke of mentale capaciteiten. Dit moedigt inclusie aan en beperkt ongelijkheid.Duurzaamheid.

Ons duurzaamheidsbeleid is onderdeel van de bedrijfsstrategie en staat voor een integrale visie op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor de Hartekamp Groep betekent duurzaamheid, het minimaliseren van onze impact op het milieu bij het leveren van hoogwaardige zorg aan cliënten.

De leuke extraatjes.

We hebben een hele actieve personeelsvereniging. Zij organiseren creatieve, actieve, lekkere, muzikale, seizoensgebonden en noem-maar-op-activiteiten. Van een pub quiz tot een Highwine, van een workshop messen maken tot een bezoek aan de Winter Efteling en van crossen in een vintage eend tot schilderen met Bob Ross. Voor ieder wat wils en een garantie voor gezelligheid en ‘bonden’ met jouw collega’s.