Inclusie en diversiteit - Werken bij de Hartekamp Groep
Overslaan naar content

Inclusie en diversiteit.

Inclusie en diversiteit zijn belangrijke begrippen binnen onze organisatie. We streven naar gelijke kansen en gelijke behandeling voor iedereen, ongeacht bijvoorbeeld leeftijd, opleidingsniveau, seksuele oriëntatie, religie, culturele achtergrond en fysieke of mentale capaciteiten. Dit moedigt inclusie aan en beperkt ongelijkheid. 

Respect en een open houding

Uitgangspunten van inclusie en diversiteit zijn voor ons respect en een open houding naar elkaar, waarbij iedereen gewaardeerd wordt en gelijk behandeld.

Het is ons streven om mensen met een beperking naar draagkracht volledig te laten meedraaien. Op de werkplek maar ook door toegang voor cliënten tot bijvoorbeeld gezondheidszorg, huisvesting en recreatie zeker te stellen. Inclusie betekent voor de Hartekamp Groep ook dat cliënten zelf kunnen bepalen hoe zij hun leven leiden, zodat zij in een veilige omgeving, meer controle en zelfsturing hebben.

Binnen de Hartekamp Groep is een zero-tolerancebeleid ten aanzien van discriminatie, intimidatie en pesten.