Jeugd en gezin - Werken bij de Hartekamp Groep
Overslaan naar content

Jeugd en gezin.

De ontwikkeling van kinderen (0-18 jaar) binnen Jeugd en Gezin verloopt meestal niet vanzelf. Deze cliënten gaan bijvoorbeeld beperkter op onderzoek uit en begrijpt vaak minder van de wereld om hem heen. Daarom is het belangrijk dat zorgmedewerkers kinderen en hun omgeving ondersteunen én helpen bij het ontdekken. Om dat te kunnen doen hebben de kinderen een veilige en vertrouwde relatie met de mensen om zich heen nodig.

Professionele opvang en hulp.

Kinderen ontwikkelen zich ieder op hun eigen tempo. Hierbij kunnen problemen voorkomen op verschillende ontwikkelingsgebieden: de spel/verstandelijke ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de spraak/taalontwikkeling, de motorische ontwikkeling of op het gebied van zelfredzaamheid en gezondheid.

Dan kan er professionele opvang en hulp nodig zijn. Bijvoorbeeld van een vroegbehandeling en/of kindcentrum. Hierbij kunnen verschillende professionals een rol spelen, denk aan begeleiders, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, muziektherapeuten en gedragsdeskundigen. Deze professionals kunnen de ontwikkeling van het kind in beeld brengen en verder stimuleren.

Werkzaamheden.

De ontwikkeling van kinderen binnen Jeugd en Gezin verloopt meestal niet vanzelf. Het is ondanks de beperkingen van het kind, erg belangrijk dat het zich ontwikkelt en iets leert, al is het iets heel kleins. Als begeleider in welke vorm dan ook, speel je hierbij een belangrijke rol om het kind te helpen bij het ontdekken

Om dat te kunnen doen hebben kinderen een veilige en vertrouwde relatie met de mensen om zich heen nodig. Zo voelen ze zich veilig om te exploreren en regie en zeggenschap over hun leven te krijgen. Ook wordt zo hun eigen kracht optimaal ingezet en kunnen ze op hun eigen manier meedoen.

Wat een kind aankan, wat de draagkracht is, hangt samen met de emotionele ontwikkeling en het welbevinden, maar ook met hoe prikkels uit de omgeving worden verwerkt. Het is belangrijk dat je jouw begeleiding op beide afstemt. Dit kan per dag verschillen, bijvoorbeeld wanneer het kind slecht geslapen heeft.  Aan jou dus de uitdaging om uit te vinden hoeveel prikkels de cliënt kan verdragen. Want zo kan het kind, samen met jou, groeien,

Er zijn een aantal locaties waar specifiek met kinderen wordt gewerkt, zoals bij de kindcentra Baloe , de Hermelijn, het Duinhuis en IKC IJmond Hartekamp Groep en de naschoolse opvang bij De Schelp.

“De collega’s bij de Hartekamp Groep zijn heel bijzonder. Dit team staat echt voor je klaar. Iedereen valt voor elkaar in als dat nodig. Zonder een wanklank. En het contact met de cliënten is fantastisch.”

Scott Limonard Begeleider

begeleider