Ondersteunende diensten - Werken bij de Hartekamp Groep
Overslaan naar content

Ondersteunende diensten.

Binnen de Hartekamp Groep zijn de ondersteunende teams er om de zorgmedewerkers te helpen hun werk zo goed mogelijk te doen. Hierbij kun je denken aan de afdelingen Kwaliteit en Veiligheid, Huisvesting en Facilitair, Communicatie, Human Resources en Development, Financiën, Control en Informatievoorziening, Informatie Management en het Cliënt Service Punt (CSP). 

Ondersteunen van zorgprofessionals

Binnen de Hartekamp Groep zijn de ondersteunende afdelingen er om de zorgmedewerkers te helpen. Over het algemeen hebben we het binnen de Hartekamp Groep hier over taken die niet direct gerelateerd zijn aan (medische) zorg, maar toch essentieel zijn voor het en leveren van kwalitatieve zorg aan cliënten.

Enkele voorbeelden van afdelingen binnen de ondersteunende diensten zijn:

  • Huisvesting en facilitair.Werken op deze afdeling omvat taken zoals het onderhoud van gebouwen en groenvoorziening, schoonmaakdiensten, wasserij, beheer en inkoop van voorraden, contractmanagement, de horeca op onze terreinen, het parkeerbeleid, logistieken vervoer van cliënten en duurzaamheid.

  • Kwaliteit en Veiligheid. Zij werken voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en diensteverlening en de veiligheid van cliënten en medewerkers binnen de Hartekamp Groep. Zij houden toezicht op de naleving van regelgeving, richtlijnen en normen op hetgebied van kwaliteit en veiligheid. Ook coördineren zij initiatieven voor kwaliteitsverbetering.

  • Human Resources & Development,hier onder valt personeelszaken, werving en selectie van nieuwe medewerkers, vertrouwenspersonen, personeelsontwikkeling, training en arbeidsvoorwaarden.

  • Financiën, control eninformatievoorziening, deze afdeling is verantwoordelijk voor de financiële planning, budgettering, facturatie en boekhouding.

  • Informatiemanagement (IM). Onze IM-afdeling zorgt voor de ondersteuning en het beheer van IT-systemen en -infrastructuur, inclusief computersystemen en softwaretoepassingen.

  • Communicatie en marketing: Deze afdeling ontwikkelt en implementeert het marketing- en communicatiebeleid. Dit omvat de in- en externe communicatie, inclusief social media, marketingactiviteiten, cliëntcommunicatie en communicatie met het netwerk.

  • Cliënt Service Punt. De plek voor externe belangstellenden voor alle vragen over zorg en ondersteuning. Over woonvormen, werk- en dagbestedingsmogelijkheden of behandelings- en therapiemogelijkheden.