Werken bij de Hartekamp Groep - Werklocaties
Overslaan naar content

Werklocaties.

Werkplekken binnen de Hartekamp Groep zijn heel verschillend. Daardoor is geen dag hetzelfde. Binnen de Hartekamp Groep zijn er diverse werklocaties waar verschillende professionals actief zijnom te ondersteunen bij of om zorg te verlenen aan cliënten.

Hartekamp in Heemstede.

Locatie Hartekamp is een openbaar toegankelijk park in Heemstede op de grens van Bennebroek. Op de Hartekamp wonen kinderen, (jong) volwassenen en ouder wordende cliënten met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking, vaak ook met gedrags- of psychiatrische problematiek.

Op het terrein staan woningen en bevinden zich een aantal dagbestedingslocaties. Tevens bieden we tijdelijke woonruimte aan mensen die vanuit een crisissituatie worden opgenomen of die ter observatie tijdelijk op de Hartekamp verblijven. Daarnaast bevinden zich op het terrein ook een boerderij, de Orangerie met daarin een restaurant en een aula waar regelmatig voorstellingen zijn, een Vrijetijdspunt en een zwembad. Een medische dienst en een tandarts zijn ook op het terrein gevestigd. Het historische landhuis huisvest een deel van de kantoren van de ondersteunende diensten.

Harteheem in Heemskerk.

Locatie Harteheem is een kleine woonwijk in Heemskerk. De wijk bestaat uit drie straten en een plein met het centrale gebouw De Cirkel. Op Harteheem wonen kinderen, (jong) volwassenen en ouder wordende cliënten met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking, vaak ook met gedrags- of psychiatrische problematiek. Er zijn woningen waar mensen wonen die dankzij de bescherming van Harteheem en de begeleiding die er geboden wordt zo goed mogelijk kunnen participeren in de samenleving. Ook wonen er ouder wordende mensen die nadrukkelijk de rust en vrijheid nodig hebben die er op Harteheem is. Op Harteheem zijn tevens diverse werk- en dagbestedingsmogelijkheden waar je kunt werken.

In de wijk.

Verspreid over diverse locaties in Zuid-Kennemerland/ IJmond en de Duin- en Bollenstreek bevinden zich woon- en dagbestedingsplekken van de Hartekamp Groep. Hier wonen en werken cliënten met begeleiding die bij hen past. Zo zelfstandig mogelijk.

De woonlocaties in de wijk hebben allemaal een eigen functie in hun omgeving. Bij sommige locaties wonen cliënten die veelal zelfstandig wonen en bijvoorbeeld ook baan buiten de Hartekamp Groep hebben. Ook staan de locaties steeds meer in connectie met de omgeving, door bijvoorbeeld koffiemiddagen te organiseren of mee te doen aan lokale activiteiten.

Kindcentra.

De Hartekamp Groep heeft aantal kindcentra. In alle centra krijgen kinderen van 0-18 jaar begeleiding en behandeling. Kijk op de locatiepagina's op de Hartekamp Groep website van Baloe , de Hermelijn, het Duinhuis en IKC IJmond Hartekamp Groep om alvast een kijkje te nemen. Kinderen die niet terecht kunnen bij de reguliere naschoolse opvang vinden een plek bij De Schelp.

Zadelmakerstraat.

De locatie Zadelmakerstaat in Velserbroek is het hoofdkantoor van de Hartekamp Groep. In dit kantoor bevindt zich het grootste deel van de werkplekken van de ondersteunende diensten.

Op de Zadelmakerstraat vind je ook drie werkplekken voor cliënten. De eerste werkplek is het werkcafé, waar cliënten iedere dag de lunch maken voor kantoormedewerkers. Ook de cliëntenredactie waar nieuws wordt gemaakt over de Hartekamp Groep voor medewerkers, cliënten en hun netwerk werkt op deze locatie. En de evaringsdeskundigen, dit zijn cliënten met een verstandelijke beperking, die anderen vertellen hoe het leven met een beperking is. Zij geven workshops en trainingen aan medewerkers, cliënten, scholieren en andere geïnteresseerden.